Een bekende quote. Waar ik in mee kan. Het is ‘mijn werkterrein’ dus hé.. daar moet ik het toch mee eens zijn?!?

Niet helemaal…

Wijs als ‘coach, begeleider’, of welke naam je jezelf ook geeft, ook verzoeken eens af.

Wijs ze af als jij ingezet wordt ter compensatie van de verantwoordelijkheid van een ander. Anders vul je echt op in plaats van aan.

Zeer waarschijnlijk jouw eigen zere plek.
Op ‘verantwoordelijkheid nemen’ bijv.

Ik deed het ook. Ik koos voor weglopen in plaats van ‘aanwezig zijn’.

Als coach en coachee. Om mijn leegte niet aan te kijken.

Die leegte is waar de winst ligt. Zeker ook in het slechte geval. Koren op de molen van het verdienmodel. ‘Ik ben jouw redder’… van waarde: veel geld waard.

Loop dààr van weg. Alsjeblieft.

Niemand hoeft gered te worden. ‘Er zijn’ wanneer de ander het vraagt is genoeg. Van jong tot oud. Vanaf dag 1 tot het einde.

Er zijn en laten ervaren dat zij alles echt zelf kunnen wat goed voor hen is. Wat goed voelt, voor hen. Niet wat goed is voor jou, als coach.

Dan gebruik je ‘de wond’ van de ander om jouw eigen wond te helen.

Neem je verantwoordelijkheid! Anders wordt het wellicht:

“Iemand heeft een coachee nodig, om voor eigen gewin te gebruiken”