Zoek je een spiegel, binnen alle lagen, op de werkvloer? Duidelijkheid, persoonlijk leiderschap en richting? Met de nodige vallende Kwartjes geven wij snel inzichten waardoor iedere organisatie weer verder kan!

 

Wat kan Kwartjes voor organisaties betekenen?

 

  • 1 op 1 begeleiding op zingeving, identiteit en overtuigingen (persoonlijk leiderschap)
  • DE spiegel tijdens vergaderingen MT en teams (openheid (h)erkennen)
  • Coaching MT op (persoonlijk) leiderschap
  • Coaching in het licht van ‘uitval preventie’
  • Coaching op Stressreductie
  • Workshops op diverse onderwerpen om medewerkers collectief te bewegen/ inspireren;
  • Stressreductie; preventie burn-out; passie ervaren; ‘anders-denken’; mindfulness (werken met aandacht)
  • Gedachten omdenken en zo kansen zien
  • Coach voor alle aangesloten ZP-ers (waar gewenst)

 

Voor wie en hoe past Kwartjes daarbij?

 

Voor de organisatie of het bedrijf dat zoekende is of bijvoorbeeld gefuseerd of opgesplitst is (denk aan: nieuwe afdelingen, nieuwe mensen, een andersoortig bedrijf). De identiteit die bij de organisatie past wordt (opnieuw) gezocht; ‘wie zijn wij, waar staan wij voor?’. In dat proces kunnen wij als Kwartjes onze specialiteit inbrengen; hoe kom je tot je kern en hoe bouw je vanuit die kern verder?
 

 

Waar wij als Kwartjes goed in zijn is reflectie. Bij het zuiver, oprecht en direct onafhankelijk de spiegel zijn op alles wat er gebeurt in het proces wat nu wordt opgestart en/of al loopt:

 

‘Wat is de kern? En klopt wat er nu gebeurt of gaat gebeuren met de visie…..de kern van de organisatie?
Is het 1 met onze missie ‘reden van bestaan’ ? Collectief en individueel’ ?

 

In het kort komt dat wat ons betreft neer op: Directeur, zijn/haar directie, MT en (alle) medewerkers van de organisatie begeleiden, coachen en continue reflecteren (spiegelen) op gedrag en ‘walk your talk’; de zuiverheid, de passie. Het eenduidig tot de kern komen en vanuit hier werken. Als de kern bekend is en de passie wordt uitgedragen, geleefd, dan zijn hierna de kwaliteiten (competenties) en het gedrag een logisch gevolg. Dit geldt dan vervolgens voor iedere medewerker.

 

Wanneer individuele begeleiding nodig is, omdat er op persoonlijk leiderschap nog ontwikkeling nodig is, dan doen wij die ook. Op de kern en identiteit, in combinatie met de overtuigingen (zie de tekening onderaan).

 

 

“Na elke sessie kon ik de ontwikkeling bij mij mensen zien. Mensen werden proactiever, hielden meer rekening met elkaar en kregen inzicht in hun eigen gedrag. Het waren kleine stappen die de mensen maakte maar al deze kleine stappen samen is ook een grote stap in de juiste richting”.

R. Kalloe, Teammanager operations

 

Hoe ‘meten’ wij het resultaat?

Meten = weten is leuk en ook begrijpelijk maar dat is nu net niet waar het om gaat. Het gaat om ervaren, voelen en weten. Met dat resultaat verder op pad. Dat is vele malen meer effectief. Wij zijn er niet om de inhoudelijk kant ideaal te krijgen, daar zijn alle medewerkers allemaal professional genoeg voor. Wij zijn er om de kern, de openheid en de cultuur te begeleiden. Het ervaren en dan weten of het klopt.

Met, voor en door iedereen. Van ‘vloer tot top’, ‘top naar down’, van ‘links naar rechts’. Individueel of team. Alles in reflectie en openheid, direct op gedrag en waar nodig in begeleiding op individu. Directe reflectie in directe momenten. Meelopen op de afdeling(en). In vergaderingen en waar gevraagd nog meer. Hier is 100% commitment voor nodig. Met als basis vertrouwen en veiligheid. Het resultaat is er dan snel, open en in een direct leereffect. Kosten laag, effect hoog. Geen geouwehoer of ellelange dure trainingen. Trainingen zijn voor de competenties die later volgen (trainen ipv coachen).

 

‘Er zijn, verbinden, ervaren en zo direct kunnen meten.
Door te ervaren.’

 

Als iedereen JA vanuit het hart zegt, van binnen naar buiten, (passie en innerlijk motivatie) dan rolt de sneeuwbal vanzelf de juiste kant op, exponentieel harder dan lange trajecten met een “Ja, maar twijfel” of zelfs een “Nee” vanuit het hoofd.

Als de JA bekend is en de mensen die hier volledig bij passen bekend zijn dan is het klaar. Dan staat de cultuur , de volledige directie en MT zijn een eenheid vanuit die cultuur, de kern. Leiderschap zal dan het vasthouden van de cultuur moeten begeleiden. Persoonlijk leiderschap is daar weer cruciaal in.

 

 

 

Van binnen naar buiten!

 

 

“Jeroen was the coach of our unit and as such helped employees and team managers to achieve breakthroughs. A company wide employee satisfaction survey demonstrated more ownership, enthusiasm and commitment”.

R. van Gennip, Pension Manager

 

 

Meer weten? Even sparren? Meteen een datum voor een kennismaking prikken? (uiteraard moet ‘de klik’ er van beide kanten zijn om op deze manier samen aan de slag te kunnen gaan)

Mail of bel ons dan even! (06-523747923: Jeroen)